Vi är ett tjänste- och konsultföretag med inriktning på fastighetsförvaltning.
Ödmjukhet, öppenhet och förståelse i alla våra affärsrelationer tror vi är en framgångsfaktor.

ACJA är sedan 2019 medlem i Fastighetsstudion AB

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert

E-post: andreas.andersson@acja.se

Tel: +46727337219

FASTIGHETSFÖRVALTNING • TEKNISK FÖRVALTNING

ACJA Fastighet AB