Här kan du som anställd vid en förskola inom Uppsala Pastorat anmäla fel eller andra behov av åtgärder i era lokaler. ACJA ombesörjer sedan att åtgärden blir utförd.

Exempel på vad som kan beställas är; montering av nya möbler, reparation av verksamhetens fasta utrustning och annat småfix som kan utföras av en vaktmästare. Gå vidare till sidan för beställning på knappen nedan. Från 1 januari 2023 kan ni även anmäla fel i fastigheten på denna sida. Gå vidare till sidan för felanmälan på knappen nedan.

Felanmälan akut, helger samt efter 16.00 vardagar

För regelrätta fel på installationer såsom el, ventilation, avlopp eller liknande, som inträffar utanför ordinarie kontorstider, hänvisas ni som tidigare till Uppsala Pastorats fastighetsavdelning och deras samarbetspartners. Mer information finns nedan eller på intranätet.

Vattenläckage, sanering, värme, ventilation, avlopp.
UFS 018-14 15 40 

JG Rör, rörmokare
018-692848, marie.m@jgror.se 

Hissfel
Uppsala lyftservice 018-12 42 42 

Krossad glasruta
Allehanda glas 018-54 04 34 

Klotter
UFS info@ufs.nu (bifoga gärna foto) 

Lås, larm och Passage etc.
Certego 018-56 90 00 

Rondering, bevakning
Safe Security 018-15 7 4 44
(om du inte kommer in i entrédörr) 

Utlöst falsklarm
Lövestad 0417-788 00 (motringningskod för din byggnad) 

Elfel
Uppsala Elcentral 0703-7 43184 /  ELAK AB 018-265 00 00 info@elakab.se 

Ventilation
018-430 35 20 Kylrum, kyla i byggnader
Caverion 072-5048714 

Sanering etc.
UFS 018-14 15 40 

Skadedjur
Nomor 0771-12 23 00

Uppge kundkod; 196925 (försäkringsnr; 100002)

lstappar och risk för snöras
Årsta tak 018-14 40 45

Helger och övrig tid

journummer Vattenläckage. sanering, värme, ventilation, avlopp
UFS 0705-55 34 10, 018-24 06 97 

Elarbeten
UFS 0705-553410, 018-24 06 97 

Hissfel
Uppsala lyftservice 018-12 60 60 

Krossad glasruta
Allehanda glas 0705-89 04 34 

Klotter
UFS info@ufs.nu (bifoga gärna foto)

Lås, larm och passagesystem
Certego 020-24 00 00

Vaktbolag
Safe Security 018-157444 

lstappar och risk för snöras
Årsta tak 018-14 40 45

Spärra av området med band och bockar.

Kyrkogårds, snö, sandning etc.
018-430 35 54 Inbrott
Polisen 018-114 14

FASTIGHETSFÖRVALTNING • TEKNISK FÖRVALTNING

ACJA Fastighet AB