Här kan du som vistas och bedriver verksamhet på Uppsala Stift, Stiftskansli anmäla fel i fastigheten.

 

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller liknande, ring och gör din felanmälan.