Här kan du som vistas och bedriver verksamhet på Uppsala Stift, Stiftskansli anmäla fel i fastigheten.

 

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden kan ni ringa 072-733 72 19. I händelse av brand eller annan olycka ringer ni 112.

FASTIGHETSFÖRVALTNING • TEKNISK FÖRVALTNING

ACJA Fastighet AB