VÄLKOMMEN TILL ACJA FASTIGHET AB

FASTIGHETSFÖRVALTNING • TEKNISK FÖRVALTNING

Här kan du som vistas och bedriver verksamhet på Stiftsgården i Undersvik anmäla fel i fastigheten.

 

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden som innebär fara för fastighet, som vattenläcka eller liknande, ring och gör din felanmälan på telefon 072-733 72 19. I händelse av brand eller annan olycka ringer ni 112.

FASTIGHETSFÖRVALTNING • TEKNISK FÖRVALTNING

ACJA Fastighet AB