ETT URVAL AV UPPDRAG

Kyrkor-o-hus---Vallentuna-kyrka

Svenska Kyrkan, Vallentuna Församling

 

Vallentuna Församling norr om Stockholm har ett loaklbestånd om c:a 40 bygnader. 4 av dessa är kyrkor skyddade enligt kulturmiljölagen.

Här jobbar ACJA via Fastighetsstudion och ansvarar för framtagandet av en lokalförsörjningsplan.

Referens; Sven Erik Söderlind, fastighetschef, Vellentuna församling

Case-2020-swedavia

SWEDAVIA

 

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Tillsammans knyter flygplatserna samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför.

På Swedavia har ACJA uppdraget att vara med vid driftöverlämning och förvaltning av en nybyggd kontorshyresfastighet på Arlanda flygplats.

Referens; Mats Torberger, chef byggnader Arlanda flygplats,

tel 010-109 16 80

Ängel_Max_Marcus_Endast_foer_webb_start

Svenska Kyrkan, Uppsala Pastorat

 

Svenska Kyrkan i Uppsala förvaltar en stor del av Sveriges kultuarv. Den mest kända är Uppsala Domkyrka.

ACJA har en roll som teknisk förvaltare och projektledare och driver underhållsprojekt på pastoratets fastigheter, främst kulturhistoriska byggnader.

Urval av pågående och avslutade projekt:

- Arbeten med Gustav Vasas grav

- Stenrenovering i Uppsala Domkyrka

- Fönstermålning(och fönsterrenovering) på Vindhemskyrkan

- Renoveringsplan för Biskopsbostaden

- Konserveringsarbeten i Vaksala Kyrka

- Byte av VVS-tekniska system i Eriksbergskyrkan

Referens: Fastighetschef Kristian Nordlund, 018-430 35 18

opera

Statens Fastighetsverk

 

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Husen och marken bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer.

På Statens fastighetsverk var ACJA tf fastighetsförvaltare för ett fastighetsbestånd bestående av bland annat Umeå Residens och Museum Gustavianum i Uppsala.

Referens: Mathias von Schlieben, fastighetschef, 010- 478 48 15

www.sfv.se

Dom_uppsala

Uppsala Stift

Utveckling av Uppsala Stifts kanslilokaler.

1612187432487

Sportfastigheter

Interimsuppdrag som fastighetschef.

 

ACJA Fastighet AB

559066-6813

Hedenbergsvägen 4B

Tel: 072-7337219

ACJA_logo_150x99