VÅRA TJÄNSTER

ACJA erbjuder hjälp med tillsyn, skötsel och underhåll av din fastighet. Vi kan också, inom ramen för våra nätverk, hjälpa till med enklare underhållsinsatser och reparationer samt projektledning av större projekt och upphandlingar.

slider-fastighetsförvaltning

TEKNISK FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsskötsel,  Upprättande av underhållsplan (även uppdatering och ajourhållning av plan), tekniskt stöd till ägaren/styrelsen.

Signing of the contract and payment for construction and engineering works.

FÖRVALTNINGSSTÖD

Interimuppdrag fastighetsförvaltare, interimuppdrag fastighetschef, upphandling av tjänster och entreprenader, upprättande av förvaltningsplaner, upprättande av lokalförsörjningsplaner, driftöverlämning

Happy young client of maintenance service shaking hand of technician or mechanic after work

FASTIGHETSSKÖTSEL

Rondering, felavhjälpande underhåll, mindre reparationer, Felanmälanhantering, avläsning av mätarvärden.

Project management with gantt chart

PROJEKTLEDNING

PL av underhållsentreprenader, KA enligt PBL.

 

 

slider-fastighetsförvaltning

TEKNISK FÖRVALTNING

Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Som tekniska fastighetsförvaltare är vi ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel egna och externa fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Teknisk förvaltning är en bred benämning för skötsel av fastigheter. Innehållet styrs av behoven från er som fastighetsägare. Det kan handla om allt från enkla ärenden vid felanmälan till mer strategiska tjänster som att planera och upphandla underhållsinsatser och avtal.

Underhållsplanen utgör grunden i ansvarsfull fastighetsförvaltning. Underhållsplanen upprättas för att bevara och skydda värdet i fastigheten, men inte minst för att ge er som fastighetsägare möjlighet att budgetera och planera för kommande utgifter.

ACJA kan erbjuda hjälp med underhållsplanering med allt ifrån upprättande av planen till upphandling av underhållsprojekt och drift- och skötselavtal.

 

 • Skötsel
 • Felanmälan
 • Underhållsplanering
 • Projektledning
 • Upphandling
 • Förvaltningsavtal

Vi gör lättarbetade digitala underhållsplaner i Planima, en ett webbaserad app där du som kund kan följa din underhållsplan direkt i webbläsaren. Med överskådliga vyer, grafer och nyckeltal samt smarta funktioner får ni bra överblick på fastigheternas status och kommande åtgärder. Och såklart även en tydlig koppling till den ekonomiska planeringen.

 

FÖRVALTNINGSSTÖD

Med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen kan vi erbjuda olika typer av förvaltningsstöd samt en stor variation av tjänster. ACJA kan ta på sig rollen som förvaltare eller fastighetschef med ett helhetsanvar för en eller flera fastigheter.

Signing of the contract and payment for construction and engineering works.

ACJA har erfarenhet av flera olika fastighet- och ekonomistödsystem som exempelvis Fast2, LEB, Landlord, Incit (Repab), Agresso och Hogia. 

 

  • Interimuppdrag

 

  • Förvaltningsplaner

 

  • Fastighetsutveckling

 

  • Driftöverlämning

 

  • Förvaltning av kulturhistoriska miljöer

 

FASTIGHETSSKÖTSEL

Är du en bostadsrättsförening i Uppsala, Mälardalen eller Stockholm och behöver hjälp med fastighetsskötsel?

ACJA  kan bland annat hantera enklare reparationer, rondering och felavhjälpande underhåll.

Kontakta oss för mer information kring vår fastighetsskötsel.

Happy young client of maintenance service shaking hand of technician or mechanic after work
  • Rondering

 

  • Felavhjälpande underhåll

 

  • Mindre reparationer

 

  • Felanmälanhantering

 

  • Avläsning av mätarvärden

 

Project management with gantt chart

PROJEKTLEDNING

Står ni inför en renovering eller investering till men känner att ni saknar tid eller kompetens för att leda projektet på bästa sätt så hjälper vi på ACJA handla upp och driva underhållsprojekt.

Vi kan leda projektet från start till slutbesiktning eller bara utvalda delar under projektet.

Uppdrag som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) hjälper ACJA också till med.

 

  • Projektledning

 

  • KA enlig PBL

 

Behöver du hjälp med din fastighet?

ACJA tar hand om er fastighet oavsett om du är fastighetsägare eller BRF i Uppsala, Kalmar eller Mälardalen.

ACJA Fastighet AB

559066-6813

Hedenbergsvägen 4B

Tel: 072-7337219

ACJA_logo_150x99